Service en reparatie

  • Home
  • Service en reparatie

Service

Naast het produceren van ketels houdt BKC zich ook bezig met het verlenen van service. Dit doen wij voor bestaande ketels, maar ook onze appendages. Zo assembleren wij bijvoorbeeld de motoren al op onze afsluiters, zodat onze klanten ze alleen maar hoeven te plaatsten in het veld. Wij denken hierbij aan de toegevoegde waarde die wij als BKC kunnen leveren en staan open voor feedback van onze klanten.

Reparaties

Dat producten onderhoud nodig hebben, is bij vele wel bekend. Helaas gebeurt het toch, dat dit wel eens vergeten wordt of dat spullen in de loop der jaren gerepareerd dienen te worden. 

Hierin bieden wij als BKC mogelijkheden voor reparaties aan bestaande ketels. Hierin beperken we ons niet alleen tot onze eigen ketels, maar voeren wij ook reparaties uit aan ketels van derde.

Vlampijp vernieuwingen

Vlampijpen zijn een belangrijk onderdeel voor het rendement van de ketel. Helaas kan het voorkomen dat deze in de loop van de tijd lek raken. Hierdoor loopt het rendement terug en kan er water in de vuurgang komen te staan.

Mocht dit het geval zijn, kunnen wij hier een tijdelijke of permanente oplossing in bieden. Zo kunnen voor de korte termijn volstaan worden met vlampijpstoppen en is op langere termijn vervanging vaak wenselijk. 

Wij hebben de expertise in huis en horen uiteraard graag als wij deze voor u kunnen inzetten.

TOP